×

رفتینگ

قایقرانی بر روی امواج خروشان را رفتینگ گویندو تجربه هیجان بر روی رود خانه های پر آب و خروشان کشورمان برای ماجراجویانی که به این مکانها برای رفتینگ سفر می کنند لذت بخش است.

طریقه رفتینگ چگونه است؟

با راهنما داخل قایق با امواج خروشان رودخانه پیش می روید، گاهی اوقات فقط کافیست تا پارو را تکان دهید تا جهت شما در رفتینگ عوض شود و مستقیم به جلو در رودخانه حرکت کنید. این امواج در قایقتان شما را تا مرز افتادن پیش می برد و با راهنمایی لیدرتان شما به سلامت از امواج می گذرید.

رودخانه زاینده رود

تور رفتینگ زاینده رود

زاینده رود یا زنده رود به معنی دهنده زندگی است و بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس مرکزی بخصوص زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته است و در نهایت به مانداب گاوخونی می ریزد. هرساله تعداد زیادی گردشگران جهت رفتینگ و یا لذت از طبیعت به این مکان سفر می کنند. تور رفتینگ هر ساله در این مکان برگزار می شود. مسیر رفتینگ در زاینده رودبه نسبت از مسیر رودخانه ارمند آرامتر است. این تور در استان چهار محال وبختیاری انجام می شود.در فصل بهار امواج خروشان است که بهترین زمان رفتینگ می باشد ولی در فصل تابستان امواج آرامتر خواهد بود.

سواد جان

تور روستای سوادجان جهت رفتینگ تا پل زمانخان 17 کیلومتر آبی می باشد که این تور در امواج امامزاده بابا پیراحمد و دیگری قبل از پل زمانخان و سوم زیر پل زمانخان تقسیم بندی می شوند. در محدوده پل زمانخان برای افراد عادی مناسب نیست.

پل زمانخان

پل زمانخان پلی تاریخیست که در دوران صفویه بر روی رود زاینده رود ساخته شده است. پل زمانخان بر روی سه پایه سنگی قرار دارد که دارای دو دهانه قوسی شکل است. این پل از جاذبه های گردشگری استان چهار محال و بختیاری می باشد.

درجه سختی رپیدهای رودخانه ها از 1 تا 6 تقسیم بندی می شوند.

تور رفتینگ زاینده رود


رفت :هر پنجشنبه ساعت ۲۳ تابستان ۱۴۰۲

برگشت:ساعت ۲۳ جمعه ورود به یزد.

جهت رزرو تماس با ۰۹۱۳۲۵۲۲۰۱۴ ودر صورت تایید، مبلغ تور را به کارت زیر به نام مسعوددهقانی واریز کنید.

۶۰۳۷۹۹۷۵۳۵۹۷۸۸۸۷